Skrapa 16

Isskrapa med monterat vinyltryck

 

Isskrapa med vinyltryck.