Skrapa 9

Isskrapa med monterat vinyltryck

 

Isskrapa med vinyltryck.